Nyheter

Vinterskötsel av granulatplaner

Vintern har nu kommit till hela Sverige och samtidigt vill föreningarna dra igång fotbollssäsongen och utomhusidrottande. Vinterskötsel av granulatplaner medför en stor risk för spridning av granulat dvs mikroplaster till omgivningen och vattenområden. Granulaten fastnar och blandar ihop sig med snön som plogas bort. Finns det dessutom inga avsedda områden för snön och granulatet att…

Läs mer

ECHA om förslaget att begränsa utsläpp av mikroplast

Echa har nu avslutat sin vetenskapliga och tekniska utvärdering av förslaget att begränsa mikroplast som avsiktligt tillsätts produkter som kosmetika, tvättmedel och gödningsmedel. Byråns rekommendationer kommer sedan att behandlas av Europeiska kommissionen innan EU: s medlemsstater beslutar om begränsningen. Begränsningen skulle förhindra utsläpp av 500 000 ton mikroplast i miljön under 20 år. Björn Hansen,…

Läs mer

Nyheter från FIFA

FIFA har lanserat ett innovationsprogram som fokuserar på fotbollsutrustning, spelytor, prestanda och teknik genom olika utmaningar där den första heter Challenge 1: Artificial turf system designed without polymeric infill: https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/challenges-set-for-the-fifa-innovation-programme/ Fifa kommer även att lansera ett nytt certifikat som inkluderar infillsfria mattor under 2021, se mer info här: https://football-technology.fifa.com/en/blog/fifa-launches-new-quality-standard-to-boost-football-development/

Läs mer

Projekt

Kunskapslyftet – plast för konstgräsapplikationer

Projektet handlar om kunskapshöjande åtgärder riktade till kommuner som upphandlande organisationer och till projektörer, arkitekter och återförsäljare. Inom projektet kommer en guide i form av t ex en folder med information till de aktörer som inom branschen behöver veta mer om materialegenskaper samt hur de ska läsa produktinformationen i databladen. Vidare kommer också 3-5 utbildningstillfällen…

Läs mer

Behov av kompensation av Ekosystemtjänster kopplade till Konstgräsplaner

När man ersätter en yta tex en gräsyta eller annan typ av naturlig yta med en konstgräsplan för tex fotboll innebär det en påverkan på ekosystemet. Denna påverkan kan kompenseras med olika ekosystemtjänster. I detta projekt vill vi identifiera de olika förlusterna på befintligt ekosystemet, vilka olika ekosystemtjänster som kan ersätta dessa, samt de kostnader…

Läs mer

Våra medlemmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.