Välkommen till Kommunernas Konstgräsnätverk

Kommunernas Konstgräsnätverk

Om nätverket

Kommunernas Konstgräsnätverk är ett nationellt nätverk för att driva utvecklingen mot mer hållbara konstgräsplaner och vill skapa kunskapsutbyte mellan kommuner, forskning, leverantörer och förbund. Den fösta januari tog Kommunernas Konstgräsnätverk över ansvaret som en fortsättning på BeKoGr. Alla kommuner är välkomna att delta i nätverket där kunskapsutbyte är centralt. Syftet med Kommunernas Konstgräsnätverk är att uppnå en minskning av konstgräsplanernas klimat- och miljöbelastning, med stört fokus på att minska spridning av mikroplast. Som medverkande i nätverket så kan du vara mer eller mindre aktiv men att du medverkar på våra nätverksträffar och delar med dig av era erfarenheter.

För att finansiera och leda nätverkets vidare så har Malmö stad, Stockholms stad, Göteborgs stad samt Umeå skrivit under en treårig samverkansöverenskommelse. Varför dessa fyra kommuner tar ett centralt ansvar beror på att de representerar landets fyra klimatzoner samt har många konstgräsplaner. Det är också dessa kommuner som leder nätverket och dess innehåll tillsammans med upphandlad kansliansvarig.

Nätverket är öppet för landets alla kommuner. Inom nätverket finns såväl driftsansvariga, ansvariga för byten och byggnation av konstgräs, miljöinspektörer, miljöstrateger och chefer för fritid. Vår bredd och goda kontakter med olika intressenter såväl nationellt som internationellt är vår styrka. Alla kommuner är välkomna att delta och ta lärdom eller delge erfarenhet utifrån förutsättningar och behov. Nätverket ordnar med träffar och möten för nätverkets kommuner. Genom samverkan påskyndar vi utvecklingen genom att samla in, hantera och sprida kunskap inom konstgräsområdet till kommuner och andra intressenter.

Nyheter

Projekt

Våra medlemmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.