Rapport om kompaktering av granulat på konstgräsplaner

Forskare vid Loughborough University i Storbritannien har studerat kompaktering av granulat på konstgräsplaner och visar att denna kan uppgå till ca 10 % av granulatvolymen, och därmed tros förklara en del av svinnet och behov av återfyllnad som kan finnas på konstgräsplaner. De mängder som ändå lämnar planen t.ex. vid snöröjning är naturligtvis viktigt att…

KEMI

KEMI har gått ut med information om konstgräs på deras hemsida. Både hälso- och miljöaspekter tas upp. Bland annat nämns att Kemikalieinspektionen avråder från att anlägga nya ytor med granulat som innehåller särskilt farliga ämnen. Exempel på särskilt farliga ämnen i granulat är vissa polycykliska aromatiska ämnen (PAH), metaller, ftalater och flyktiga organiska ämnen. Mer…

Fotbollsplaner & konstgräs i Sverige

Mer än var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. Fotbollen står för cirka 21 miljoner aktiviteter i åldrarna 7–25 år. (Enligt Riksidrottsförbundet är en aktivitet en timmas match eller träning som är ledarledd.) I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) senaste kartlägg-ning från 2016 fanns drygt 1 300 konstgräs planer i landet. Det finns även ett okänt antal konstgräsplaner…

Åtgärder som minskar spridningen av granulat

Borststationer där aktiva kan borsta av granulat. Slutna vattensystem kring anläggningarna. Uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter att snön smält. Kanter av asfalt eller trä kan läggas runt planen och fungera som barriär för granulatet. Filter som installeras i  dag vatten – brunnar och fångar upp granulat.