Fotbollsplaner & konstgräs i Sverige

Mer än var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. Fotbollen står för cirka 21 miljoner aktiviteter i åldrarna 7–25 år. (Enligt Riksidrottsförbundet är en aktivitet en timmas match eller träning som är ledarledd.) I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) senaste kartlägg-ning från 2016 fanns drygt 1 300 konstgräs planer i landet. Det finns även ett okänt antal konstgräsplaner…

Åtgärder som minskar spridningen av granulat

Borststationer där aktiva kan borsta av granulat. Slutna vattensystem kring anläggningarna. Uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter att snön smält. Kanter av asfalt eller trä kan läggas runt planen och fungera som barriär för granulatet. Filter som installeras i  dag vatten – brunnar och fångar upp granulat.