Rapport om kompaktering av granulat på konstgräsplaner

Forskare vid Loughborough University i Storbritannien har studerat kompaktering av granulat på konstgräsplaner och visar att denna kan uppgå till ca 10 % av granulatvolymen, och därmed tros förklara en del av svinnet och behov av återfyllnad som kan finnas på konstgräsplaner. De mängder som ändå lämnar planen t.ex. vid snöröjning är naturligtvis viktigt att…

KEMI

KEMI har gått ut med information om konstgräs på deras hemsida. Både hälso- och miljöaspekter tas upp. Bland annat nämns att Kemikalieinspektionen avråder från att anlägga nya ytor med granulat som innehåller särskilt farliga ämnen. Exempel på särskilt farliga ämnen i granulat är vissa polycykliska aromatiska ämnen (PAH), metaller, ftalater och flyktiga organiska ämnen. Mer…