Danska Miljøstyrelsen rapport om utsläpp av mikroplast från konstgräsmark och möjliga alternativ till gummigranulat

Danska Miljøstyrelsen presenterade i februari rapporten Kunstgræsbaner – Alternativer til gummi-granulat som infill og erfaringer med bane-pleje. Rapporten är framtagen som en del av kunskapsuppbyggnaden om utsläpp av mikroplast från konstgräsmark och möjliga alternativ till gummigranulat. Rapporten har samlat olika erfarenheter om reglering och hantering av konstgräs i Danmark och grannländerna. Dessutom har aktuell kunskap…

Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande om användningen av mikroplast i konstgräsplaner

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA: s kommitté för riskbedömning (RAC) stöder begränsning av användningen av avsiktligt tillsatt mikroplast samtidigt som de rekommenderar strängare kriterier för biologiskt nedbrytbara polymerer. Kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) enades om sitt förslag till yttrande, som snart kommer att finnas tillgängligt för samråd. I sitt yttrande rekommenderar bland annat utskottet ett fullständigt förbud…