ECHA om förslaget att begränsa utsläpp av mikroplast

Echa har nu avslutat sin vetenskapliga och tekniska utvärdering av förslaget att begränsa mikroplast som avsiktligt tillsätts produkter som kosmetika, tvättmedel och gödningsmedel. Byråns rekommendationer kommer sedan att behandlas av Europeiska kommissionen innan EU: s medlemsstater beslutar om begränsningen. Begränsningen skulle förhindra utsläpp av 500 000 ton mikroplast i miljön under 20 år. Björn Hansen,…

Nyheter från FIFA

FIFA har lanserat ett innovationsprogram som fokuserar på fotbollsutrustning, spelytor, prestanda och teknik genom olika utmaningar där den första heter Challenge 1: Artificial turf system designed without polymeric infill: https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/challenges-set-for-the-fifa-innovation-programme/ Fifa kommer även att lansera ett nytt certifikat som inkluderar infillsfria mattor under 2021, se mer info här: https://football-technology.fifa.com/en/blog/fifa-launches-new-quality-standard-to-boost-football-development/

Jämför era konstgräsplaner med FIFA-standarder

Hämta vårt testformulär i Excelformat (via sekretariatet pernilla.holgersson@anthesisgroup.com) där ni kan fylla i olika mätvärden för konstgräsplaner. Med detta dokument får ni snabbt svar på hur era konstgräsplaner förhåller sig till standarderna FIFA Quality respektive Nordiskt Certifikat. I varje formulär finns det plats för mätvärden (såväl fälttest som labbtest) för upp till 15 olika konstgräsplaner.…

Webinarium 12 januari 2021

Webinariet är till för att förmedla kunskap, erfarenheter och forskningsresultat inom konstgräs. Nordiska experter deltar för att berätta om nya innovationer, upphandlingsutmaningar och lösningar och tester samt mycket mer, läs mer i kalendern: https://bekogr.se/kalender/webinarium-newest-developments-in-artificial-turf-in-scandinavia/ Webinariet är gratis och arrangeras av de nordiska organisationerna:  –  IAKS Nordic –  Customer Group Artificial Grass, Sweden   –  Artificial Turf 2021,…

Kunskapslyftet – plast för konstgräsapplikationer

Projektet handlar om kunskapshöjande åtgärder riktade till kommuner som upphandlande organisationer och till projektörer, arkitekter och återförsäljare. Inom projektet kommer en guide i form av t ex en folder med information till de aktörer som inom branschen behöver veta mer om materialegenskaper samt hur de ska läsa produktinformationen i databladen. Vidare kommer också 3-5 utbildningstillfällen…

Behov av kompensation av Ekosystemtjänster kopplade till Konstgräsplaner

När man ersätter en yta tex en gräsyta eller annan typ av naturlig yta med en konstgräsplan för tex fotboll innebär det en påverkan på ekosystemet. Denna påverkan kan kompenseras med olika ekosystemtjänster. I detta projekt vill vi identifiera de olika förlusterna på befintligt ekosystemet, vilka olika ekosystemtjänster som kan ersätta dessa, samt de kostnader…

Nytt projekt om målkonflikter

Inom konstgräsbranschen finns det många aktörer med olika intressen när det gäller att fatta beslut om installation och användning av en konstgräsyta för tillexempel fotboll, beroende på deras individuella intressen. En aktör kan ha sitt primära fokus på spelares säkerhet, medan en annan kan lägga vikt vid att minska miljöpåverkan. Oavsett om fokus ligger på…