Nytt EU-beslut gäller från för polycykliska aromatiska kolväten sk. PAHer som används i fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och lekytor.

EU-kommissionen beslutade i juli 2021 om gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Kraven träder i kraft 10 augusti 2022. Kraven är att karaktären för-säker-hets-skull för att säkerställa att inte granulat med höga halter PAH läggs ut.…