Mikroplast från gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor

Nu finns rapporten att ladda ner från IVLs databas: http://ivl.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1589003&dswid=-9313 Projektet som har pågått under 2020-2021 och syftade till att öka kunskapen om spridningen av mikroplaster från gjutna gummiytor och granulatfria konstgräsytor genom att komplettera tidigare studier med nya mätningar och beräkningar. Utifrån kommunenkäter, leverantörsdata och GIS-analyser har Sveriges totala area platsgjutet gummi uppskattats till…