The development of artificial turf in Swedish football fields -from the perspective of different stakeholders

En del inom forsningsprogrammet Mistra Sport and Outdoor har genomfört ett projekt inom Beställargruppen Konstgräs där de undersökt vilka olika målkonflikter utifrån olika perspektiv och aktörskonstellationer. Rapporten bygger på data från litteraturen, platsobservationer och kvalitativa analyser avsemistrukturerade intervjuer. Sammanlagt beskrevs tre anläggningar med konstgräs, och 17personer intervjuades representerande 13 olika intressenter från sju kategorier: olikaförvaltningar…

Digital fair Sustainable Synthetic Turf for football!

The 3rd of december 2021 BeKoGr invited suppliers to present their best solution out from following criteria: weather conditions relevant for Sweden microplastic and infill loss climate and environmental impact hazardous chemical content Nordic Arena Service and Green Fillhttps://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Sustainable-Turf-solutions-GF-NAS-Sweden.pdf Unisport https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/PP-AW-Seminar-3.12.21-1.pdf Limonta https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Limonta-Sport-Hallbar-losning.pdf Gräs Miljö AB https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Grasmiljo-Domo-grass.pdf Spentab i samarbete med Field Turf https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Sustainable-Turf-Solutions-webinar-2021SWE-kopia.pdf Polytan…

Lunch and Learn 7 dec 11.30-13.00 -Kemikalier i konstgräs

Tisdagen den 7 december genomförde Beställargruppen ett lunchwebinarium om kemikalier i Konstgräs. Presentatörerna var Jenny Fäldt från Kemikaliecentrum i Stockholma Stad, Emelie Westberg kemikaliestrateg i Järfälla kommun och Ayman Naim numer miljöinspektör i Nacka som presenterade sitt examensarbete han genomförde under 2020 kring PFAS-ämnen i Konstgräsmattor. Ta del av presentationer och inspelningen från webbinariumet. Tisdagen…