Att välja ett konstgrässystem ”Turf Hazard Spectrum”

Healthy Building Network’s HomeFree (HBN) är ett Amerikanskt nätverk som stödjer beslutsfattare inom bebyggd miljö som förbättrar människors hälsa genom att använda mindre giftiga byggmaterial. Inom nätverket har de gjort studier på konstgräs och dess ifyllnadsmaterial. I sitt arbete har de tagit fram en enkel guide för hur man kan gå till väga för att välja…

Environmental Health Impacts of Synthetic Turf and Safer Alternatives ett Webinar

Collaborative on health and the environment genomförde ett webinar kring miljö- och hälsopåverkan från konstgräs och dess olika ifyllnadsmaterial. De presenterar forskning om produktion, användning och bortskaffande av konstgräs vilket har lett till oro över miljöföroreningar, hälsorisker för människor och negativa effekter på vilda djur i globalt. Forskare har studerat en mängd olika föroreningar som…

Artificial turf pitches and microplastics

Fraunhofer UMSICHT utreder hållbarhet av konstgräs för fotbollsplaner. Ta del av systemanalysen som institutet Fraunhpfer genomfört för konstgräs för fotboll. I deras beräkningar och utförda mätningar har de fastställt att de undersökta konstgräsplanerna uppgår materialsvinni genomsnitt 2,98 ton ifyllnad per år. Ytterligare en viktig aspekt av systemanalysen var att ta hänsyn till konstgräsplanernas koldioxidavtryck. Beroende…