Artificial turf pitches and microplastics

Fraunhofer UMSICHT utreder hållbarhet av konstgräs för fotbollsplaner. Ta del av systemanalysen som institutet Fraunhpfer genomfört för konstgräs för fotboll. I deras beräkningar och utförda mätningar har de fastställt att de undersökta konstgräsplanerna uppgår materialsvinni genomsnitt 2,98 ton ifyllnad per år. Ytterligare en viktig aspekt av systemanalysen var att ta hänsyn till konstgräsplanernas koldioxidavtryck. Beroende…