Webbinarium om hållbara konstgräsplaner

Välkommen med din anmälan till de kostnadsfria webbinarier om hållbara konstgräsplaner som kommer att hållas vid 5 tillfällen, välj det tillfälle nedan som passar dig bäst. Det kommer att vara samma innehåll vid alla tillfällen. RISE IVF har på uppdrag av beställargruppen och med finansiering av naturvårdsverket tagit fram en guide om materialval i konstgräsmattor.…

Ny utlysning för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2021

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag ges till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget och kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Sista ansökningsdag är 19 mars 2021. Naturvårdsverket…

Ny rapport: Biologiskt nedbrytbar plast i naturen

​​I en ny rapport vid ges en vetenskaplig bild av användningen av biologiskt nedbrytbar plast i den öppna miljön. Rapporten lyfter att plastföroreningar är ett världsomspännande problem och biologiskt nedbrytbar plast kan spela en roll för att minska avfallet. Men det finns en risk att termen biologiskt nedbrytbar plast kan leda till förvirring för beslutsfattare…

Vinterskötsel av granulatplaner

Vintern har nu kommit till hela Sverige och samtidigt vill föreningarna dra igång fotbollssäsongen och utomhusidrottande. Vinterskötsel av granulatplaner medför en stor risk för spridning av granulat dvs mikroplaster till omgivningen och vattenområden. Granulaten fastnar och blandar ihop sig med snön som plogas bort. Finns det dessutom inga avsedda områden för snön och granulatet att…

ECHA om förslaget att begränsa utsläpp av mikroplast

Echa har nu avslutat sin vetenskapliga och tekniska utvärdering av förslaget att begränsa mikroplast som avsiktligt tillsätts produkter som kosmetika, tvättmedel och gödningsmedel. Byråns rekommendationer kommer sedan att behandlas av Europeiska kommissionen innan EU: s medlemsstater beslutar om begränsningen. Begränsningen skulle förhindra utsläpp av 500 000 ton mikroplast i miljön under 20 år. Björn Hansen,…

Nyheter från FIFA

FIFA har lanserat ett innovationsprogram som fokuserar på fotbollsutrustning, spelytor, prestanda och teknik genom olika utmaningar där den första heter Challenge 1: Artificial turf system designed without polymeric infill: https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/challenges-set-for-the-fifa-innovation-programme/ Fifa kommer även att lansera ett nytt certifikat som inkluderar infillsfria mattor under 2021, se mer info här: https://football-technology.fifa.com/en/blog/fifa-launches-new-quality-standard-to-boost-football-development/

Jämför era konstgräsplaner med FIFA-standarder

Hämta vårt testformulär i Excelformat (via sekretariatet pernilla.holgersson@anthesisgroup.com) där ni kan fylla i olika mätvärden för konstgräsplaner. Med detta dokument får ni snabbt svar på hur era konstgräsplaner förhåller sig till standarderna FIFA Quality respektive Nordiskt Certifikat. I varje formulär finns det plats för mätvärden (såväl fälttest som labbtest) för upp till 15 olika konstgräsplaner.…

Webinarium 12 januari 2021

Webinariet är till för att förmedla kunskap, erfarenheter och forskningsresultat inom konstgräs. Nordiska experter deltar för att berätta om nya innovationer, upphandlingsutmaningar och lösningar och tester samt mycket mer, läs mer i kalendern: https://bekogr.se/kalender/webinarium-newest-developments-in-artificial-turf-in-scandinavia/ Webinariet är gratis och arrangeras av de nordiska organisationerna:  –  IAKS Nordic –  Customer Group Artificial Grass, Sweden   –  Artificial Turf 2021,…

Kunskapslyftet – plast för konstgräsapplikationer

Projektet handlar om kunskapshöjande åtgärder riktade till kommuner som upphandlande organisationer och till projektörer, arkitekter och återförsäljare. Inom projektet kommer en guide i form av t ex en folder med information till de aktörer som inom branschen behöver veta mer om materialegenskaper samt hur de ska läsa produktinformationen i databladen. Vidare kommer också 3-5 utbildningstillfällen…