Danska Miljøstyrelsen rapport om utsläpp av mikroplast från konstgräsmark och möjliga alternativ till gummigranulat

Danska Miljøstyrelsen presenterade i februari rapporten Kunstgræsbaner – Alternativer til gummi-granulat som infill og erfaringer med bane-pleje. Rapporten är framtagen som en del av kunskapsuppbyggnaden om utsläpp av mikroplast från konstgräsmark och möjliga alternativ till gummigranulat. Rapporten har samlat olika erfarenheter om reglering och hantering av konstgräs i Danmark och grannländerna. Dessutom har aktuell kunskap…

Fotbollsplaner & konstgräs i Sverige

Mer än var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. Fotbollen står för cirka 21 miljoner aktiviteter i åldrarna 7–25 år. (Enligt Riksidrottsförbundet är en aktivitet en timmas match eller träning som är ledarledd.) I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) senaste kartlägg-ning från 2016 fanns drygt 1 300 konstgräs planer i landet. Det finns även ett okänt antal konstgräsplaner…