Fotbollsplaner & konstgräs i Sverige

Mer än var tredje idrottsaktivitet i Sverige är fotboll. Fotbollen står för cirka 21 miljoner aktiviteter i åldrarna 7–25 år. (Enligt Riksidrottsförbundet är en aktivitet en timmas match eller träning som är ledarledd.) I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) senaste kartlägg-ning från 2016 fanns drygt 1 300 konstgräs planer i landet. Det finns även ett okänt antal konstgräsplaner…