ECHA om förslaget att begränsa utsläpp av mikroplast

Echa har nu avslutat sin vetenskapliga och tekniska utvärdering av förslaget att begränsa mikroplast som avsiktligt tillsätts produkter som kosmetika, tvättmedel och gödningsmedel. Byråns rekommendationer kommer sedan att behandlas av Europeiska kommissionen innan EU: s medlemsstater beslutar om begränsningen. Begränsningen skulle förhindra utsläpp av 500 000 ton mikroplast i miljön under 20 år. Björn Hansen,…

Nyheter från FIFA

FIFA har lanserat ett innovationsprogram som fokuserar på fotbollsutrustning, spelytor, prestanda och teknik genom olika utmaningar där den första heter Challenge 1: Artificial turf system designed without polymeric infill: https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/challenges-set-for-the-fifa-innovation-programme/ Fifa kommer även att lansera ett nytt certifikat som inkluderar infillsfria mattor under 2021, se mer info här: https://football-technology.fifa.com/en/blog/fifa-launches-new-quality-standard-to-boost-football-development/

Webinarium 12 januari 2021

Webinariet är till för att förmedla kunskap, erfarenheter och forskningsresultat inom konstgräs. Nordiska experter deltar för att berätta om nya innovationer, upphandlingsutmaningar och lösningar och tester samt mycket mer, läs mer i kalendern: https://bekogr.se/kalender/webinarium-newest-developments-in-artificial-turf-in-scandinavia/ Webinariet är gratis och arrangeras av de nordiska organisationerna:  –  IAKS Nordic –  Customer Group Artificial Grass, Sweden   –  Artificial Turf 2021,…

Kunskapslyftet – plast för konstgräsapplikationer

Projektet handlar om kunskapshöjande åtgärder riktade till kommuner som upphandlande organisationer och till projektörer, arkitekter och återförsäljare. Inom projektet kommer en guide i form av t ex en folder med information till de aktörer som inom branschen behöver veta mer om materialegenskaper samt hur de ska läsa produktinformationen i databladen. Vidare kommer också 3-5 utbildningstillfällen…

Behov av kompensation av Ekosystemtjänster kopplade till Konstgräsplaner

När man ersätter en yta tex en gräsyta eller annan typ av naturlig yta med en konstgräsplan för tex fotboll innebär det en påverkan på ekosystemet. Denna påverkan kan kompenseras med olika ekosystemtjänster. I detta projekt vill vi identifiera de olika förlusterna på befintligt ekosystemet, vilka olika ekosystemtjänster som kan ersätta dessa, samt de kostnader…

Nytt projekt om målkonflikter

Inom konstgräsbranschen finns det många aktörer med olika intressen när det gäller att fatta beslut om installation och användning av en konstgräsyta för tillexempel fotboll, beroende på deras individuella intressen. En aktör kan ha sitt primära fokus på spelares säkerhet, medan en annan kan lägga vikt vid att minska miljöpåverkan. Oavsett om fokus ligger på…

Upphandlingskrav och request for information – ny uppdaterad version

BESTÄLLARGRUPPENS KOMMUNER behöver stöd i sina upphandlingsprocesser för konstgrässystem dvs på fotbollsplaner, multisportytor, lekplatser, förskolor och skolgårdar. Kraven syftar till att minska risken för spridning av plast och giftiga ämnen kopplat till konstgräs och liknande ytor. Förslagen på krav togs i första versionen fram i ett projekt under våren 2019 efter workshop med medlemmar i…

Alternativa material till konstgräs sökes i ny innovationstävling!

Naturvårdsverket finansierar en ny innovationstävling för att driva på utvecklingen av nya och hållbara alternativ till konstgräsytor av plast på skol- och förskolegårdar. Målet är att fler alternativa och naturliga markmaterial ska vända trenden med ökade mängder av mikroplaster i natur och vattendrag. Tävlingen pågår till februari 2021. Fram till och med den 1 december…

Marknadsanalys över återvinning och hantering av utslitna konstgräsplaner

Under de senaste 20 åren har marknaden för konstgräs accelererat och skapat en ökad efterfrågan på miljövänliga metoder gällande hantering av gamla och utslitna konstgräsplaner. Konstgräsplaner utgör en stor källa till spridning av mikroplast till följd av slitage. Det gummigranulat som används vid påfyllnad består ofta av SBR-gummi från gamla däck som innehåller tungmetaller och…

IAKS Nordic Expert Talk: The Future of Artificial Turf

Konstgräsplaner utan fyllnadsmaterial (men sand) diskuteras ofta som ett mer hållbart val för framtiden. IAKS Nordic hade den 29 juni ett webbinarium där två av deras experter på konstgrässystem presenterade sina senaste erfarenheter och kunskap om ämnet. Bjørn Aas, chefsingenjör, Centrum för idrottsanläggningar och teknik, Norge och Holger Kortbek, idrottschef, Gladsaxe kommun, Danmark. Webbinariumet finns…