Åtgärder som minskar spridningen av granulat

Borststationer där aktiva kan borsta av granulat. Slutna vattensystem kring anläggningarna. Uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter att snön smält. Kanter av asfalt eller trä kan läggas runt planen och fungera som barriär för granulatet. Filter som installeras i  dag vatten – brunnar och fångar upp granulat.