Informationsbroschyr Fotboll, Konstgräs & Miljö

Beställargruppen har tagit fram en broschyr om fotboll, konstgräs & miljö som du kan läsa här:

”Fotboll, konstgräs & miljö – en liten skrift om hållbart idrottande”.