Föräldrar! Har du fått hem granulat?

Töm det i hushållssoporna och absolut inte i toalett eller diskho.